изпразване

изпразване
същ. - изчерпване, намаляване, изтощаване, изтощение
същ. - оголване, събаряне, разрушаване, демонтиране, разглобяване

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • демонтиране — същ. оголване, изпразване, събаряне, разрушаване, разглобяване …   Български синонимен речник

  • изтощаване — същ. изпразване, изчерпване, намаляване, изтощение същ. отслабване, обезсилване, слабост …   Български синонимен речник

  • изтощение — същ. умора, слабост, отслабване, немощ, преумора, отпадналост, безсилие, изнемощялост, отмалялост, изнурение, изнуреност, изтощеност, съсипия, унилост същ. голямо усилие, пресилване, пренапрежение същ. изпразване, изчерпване, намаляване,… …   Български синонимен речник

  • изчерпване — същ. изгасване, завършване, свършване същ. изпразване, намаляване, изтощаване, изтощение същ. край, завършек, привършване …   Български синонимен речник

  • намаляване — същ. изваждане, отбив, удържане, умозаключение същ. изпразване, изчерпване, изтощаване, изтощение същ. намаление, отстъпка, съкращение същ. снижаване, спадане същ. съкращаване същ. понижаване …   Български синонимен речник

  • оголване — същ. изпразване, събаряне, разрушаване, демонтиране, разглобяване …   Български синонимен речник

  • разглобяване — същ. оголване, изпразване, събаряне, разрушаване, демонтиране същ. разединяване, отделяне, изключване …   Български синонимен речник

  • разрушаване — същ. оголване, изпразване, събаряне, демонтиране, разглобяване същ. разрушение, унищожаване, унищожение същ. срутване, свличане …   Български синонимен речник

  • събаряне — същ. оголване, изпразване, разрушаване, демонтиране, разглобяване същ. сваляне, смъкване, катурване същ. срутване, унищожаване, унищожение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”